Udstillinger 2023

Udstillinger i 2022

Sted

Showtype

Hovedklub

21-22/1- 2023

Brædsrtrup

2 dags, 1 cert

Jyrak

4-5/2-2023

Hedehusne

2 dags, 1 cert

Racekatten

04-5/3-2023

Dragør

2 dags, 1 cert

Darak

25-26/3-2023

Ry

2 dags, 1 cert

Jyrak

13-14/05-2023

Birkerød

2 dags, 1 cert

Racekatten

10-11/06-2023

Hjørring

2 dags, 1 cert

Jyrak

13-010/06-2023

Herning

1 dags, 1 cert       

Jyrak

05-06/06-2023

Hårlev

2 dags, 1 cert

Darak

Oplysninger om danske udstillinger er samlet fra hovedklubbernes respektive hjemmesider, og oplysningerne her bringes uden ansvar.