Persondataforordningen

Persondataforordningen

Klubben for Den Hellige Birma’s privatlivspolitik


Klubben for Den Hellige Birma er en specialklub for katteracen Hellig Birma, under hovedorganisationen Felis Danica. Medlemskab af Klubben for Den Hellige Birma fordrer at man overholder foreningens vedtægter og sker under nedenstående betingelser:


Når du melder dig ind i Klubben for Den Hellige Birma, er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger, for at kunne administrere dit medlemskab hos os og levere den bedst mulige service til dig. Hvis du ikke deler disse oplysninger med os, kan vi ikke tilbyde dig medlemskab af klubben.


Dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets 2016/679 af 27. april 2016 (”persondataforordning”) og den til enhver tid gældende national persondatalovgivning samt Klubben for Den Hellige Birmas persondatapolitik, som beskrives nærmere nedenfor.


1. DEN DATAANSVARLIGE

Gerd Jahn er dataansvarlig i forbindelse med indsamling og behandling af dine personoplysninger. Hendes oplysninger er:


Klubben for Den Hellige Birma

Gerd Jahn

CVR-nr: 36252715

Nyvej 1

4532 Gislinge

E-mail: formand@birma.dk

Tlf.nr.: +45 21 25 66 37


2. FORMÅL OG RETSGRUNDLAGT

Klubben for Den Hellige Birma indsamler og behandler dine personoplysninger til blandt andet administration af din medlemskab, herunder opdrætterservice, medlemsblad, killinge- og voksenliste, nyhedsbrev og enhver anden beslægtet databehandling, som er nødvendig for at levere vores ydelser til dig.

Vi behandler dine oplysninger jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og artikel 9, stk. 2, litra d.


3. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Vi passer på dine oplysninger og vil alene videregive disse, hvis det er nødvendigt for at levere vores ydelser til dig. Dette kan eksempelvis være vores Landsforening, hovedklubber og i forbindelse med trykte materialer og digitale medier.


Vi sikrer os altid, at vi indgår en databehandleraftale med modtagerne af dine oplysninger. Vores databehandleraftaler pålægger modtagerne af dine oplysninger regler om at behandle dine oplysninger i fortrolighed og alene at anvende dem til det formål, som er tiltænkt ved overgivelsen. Videregivelsen kan ske til Felis Danica.


Vi kan herudover være forpligtet til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning eller andre retlige forpligtelser.


Der er indgået en databehandleraftale med one.com, som hoster Klubben for Den Hellige Birmas hjemmeside.


Klubben for Den Hellige Birma bruger ikke databehandlere, der er etableret uden for EØS.


4. DE INDSAMLEDE PERSONOPLYSNINGER

Klubben for Den Hellige Birma indsamler følgende ”almindelige” personoplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne opfylde vores behandlingsformål i at levere et medlemskab af klubben til dig.


Det omfatter følgende oplysninger:

• Navn

• Adresse

• Postnummer og By

• E-mail adresse

• Telefonnummer


Vi modtager alle personoplysningerne direkte fra dig. Dine personoplysninger opbevares så længe det er nødvendigt for os at administrere dit medlemskab. Det betyder, at vi sletter dine oplysninger senest 2 år efter endt medlemskab.


5. DINE RETTIGHEDER

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os.


Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig samt at gøre indsigelse mod eller anmode om at få begrænset sådanne behandlinger. Du kan også gøre indsigelse mod at dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring.


Du har ligeledes ret til at få berigtiget eller fuldstændiggjort de personoplysninger, som Klubben for Den Hellige Birma behandler om dig.


Du har endelig, i visse tilfælde, ret til at få dine personoplysninger slettet på et tidligere tidspunkt end, hvad der fremgår af vores generelle slettepolitik ovenfor eller at få overdraget dine oplysninger til en anden dataansvarlig eller selv at modtage disse i en struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


6. KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Klubben for Den Hellige Birmas behandling af dine personoplysninger. Vi opfordrer dig dog til at kontakte os forinden, og vi vil bestræbe os på at hjælpe dig bedst muligt.


Ønsker du at indgive en klage til Datatilsynet, kan du klage til:

Datatilsynet

Carl Jakobsen vej 35

,2500 Valby

dt@datatilsynet.dk

tlf.: 3319 3200


Du kan også klage til tilsynsmyndighederne i andre EU-lande. Du finder kontaktoplysninger på disse:

http://ec.europa.eu/.../bodies/authorities/index_en.htm


7. BEHANDLINGSSIKKERHED

Klubben for Den Hellige Birma er ved at implementere og gennemføre nødvendige og passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, ændring, tilintetgørelse eller beskadigelse eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger.


Vi sikrer også, at alle de bestyrelsesmedlemmer, som er i kontakt med dine personoplysninger, kender til vigtigheden af at beskytte dine oplysninger og behandler dem i overensstemmelse med vores retningslinjer, herunder denne persondatapolitik.


8. ÆNDRINGER

Der kan løbende blive foretaget ændringer i disse betingelser. Den til enhver tid gældende persondatapolitik kan findes på www.birma.dk. Hvis der er tale om væsentlige ændringer i disse betingelserne, vil vi gøre dig opmærksom herpå, f.eks. via e-mail eller på anden vis.

Har du et spørgsmål vedrørende dine personoplysninger, er du meget velkommen til at kontakte:


Klubben for Den Hellige Birma

CVR-nr: 36252715


E-mail: formand@birma.dk

Gerd Jahn

Tlf.nr.: +45 21 25 66 37